Nhanh - Đơn Giản - Hiệu Qủa - Chất Lượng

Quy Trình thiết kế web

May 12, 2017
Posted by Admin

THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN

Thấu hiểu nhanh, hành động kịp thời.Trước khi triển khai dự án, chúng tôi dành thời gian để đánh giá mục tiêu, động lực và yêu cầu đặt ra. Tất cả các vị trí tại Cánh Cam từ bộ phận thiết kế cho đến lập trình đều tham gia vào cả giai đoạn trình bày lẫn giai đoạn đánh giá ban đầu của mỗi dự án.Thiết lập mục tiêu và chỉ số KPI

Phân tích các kênh truyền thông

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Phân tích khách hàng mục tiêu

Tương tác người dùng

LẬP KẾ HOẠCH

Nguồn tài nguyên giá trị nhất của doanh nghiệp là thời gian.Do đó, việc hoạch định chi tiết là vô cùng cần thiết. T&T sẽ để khách hàng tham gia vào quá trình hoạch định quan trọng này, chia sẻ thông tin có liên quan đến dự án cũng như thảo luận trước về những rủi ro có thể xảy ra.Lên kế hoạch dự án và nội dung

THIẾT KẾ

Nguồn tài nguyên giá trị nhất của doanh nghiệp là thời gian.Do đó, việc hoạch định chi tiết là vô cùng cần thiết. T&T sẽ để khách hàng tham gia vào quá trình hoạch định quan trọng này, chia sẻ thông tin có liên quan đến dự án cũng như thảo luận trước về những rủi ro có thể xảy ra.Lên kế hoạch dự án và nội dung

LẬP TRÌNH

Nguồn tài nguyên giá trị nhất của doanh nghiệp là thời gian.Do đó, việc hoạch định chi tiết là vô cùng cần thiết. Cánh Cam sẽ để khách hàng tham gia vào quá trình hoạch định quan trọng này, chia sẻ thông tin có liên quan đến dự án cũng như thảo luận trước về những rủi ro có thể xảy ra.Lên kế hoạch dự án và nội dungXác định diện mạo người dùng các giai đoạn mua hàngPhân loại và cấu trúc thông tin 

VIẾT NỘI DUNG

Nguồn tài nguyên giá trị nhất của doanh nghiệp là thời gian.Do đó, việc hoạch định chi tiết là vô cùng cần thiết. Cánh Cam sẽ để khách hàng tham gia vào quá trình hoạch định quan trọng này, chia sẻ thông tin có liên quan đến dự án cũng như thảo luận trước về những rủi ro có thể xảy ra.

CHẠY CHÍNH THỨC

  • Nguồn tài nguyên giá trị nhất của doanh nghiệp là thời gian.Do đó, việc hoạch định chi tiết là vô cùng cần thiết. Cánh Cam sẽ để khách hàng tham gia vào quá trình hoạch định quan trọng này, chia sẻ thông tin có liên quan đến dự án cũng như thảo luận trước về những rủi ro có thể xảy ra.

 

Liên hệ